Currently browsing tag

hóa đơn tự in theo quy định mới

Quy định mới về hóa đơn kể từ ngày 1/6/2014

Thông tư 39/2014-BTC bắt đầu áp dụng có hiệu lực từ ngày 1/6/2014 Dowload load 03_2014_Thong tu 39-2014 thay the 64-2013 ve hoa don Thông tư 39/2014-BTC Thay thế thông tư 64/2013/TT-BTC. Thông tư 39/2014/TT-BTC có một số điểm khác biệt cần nhấn mạnh như sau: – Doanh nghiệp mới …