Currently browsing tag

mua hóa đơn

hóa đơn xuất khẩu

Trở lại cảnh xếp hàng mua hóa đơn?

Các doanh nghiệp vốn điều lệ dưới 15 tỉ đồng có khả năng sẽ trở lại cảnh phải đến cơ quan thuế xếp hàng xin mua hóa đơn. Hình ảnh doanh nghiệp xếp hàng chờ mua hóa đơn ở Cục Thuế TP.HCM trước ngày 1.1.2011 có thể sẽ tái hiện …