Currently browsing tag

phương pháp kê khai

công ty in hóa đơn gấp, cáp tốc

DN nên tính PP khấu trừ thuế trực tiếp hay GTGT?

Theo quy định của Luật Thuế GTGT sửa đổi năm 2013, các DN có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm sẽ phải kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp. Trong trường hợp DN muốn kê khai thuế theo hình thức khấu trừ, doanh nghiệp sẽ phải đăng ký tự …