Trước đây Các Doanh nghiệp mới thành lập hay đã hoạt động lâu năm đều chủ động tự in hóa đơn GTGT. Tuy nhiên bắt đầu từ cuối năm 2013 các Dn mới thành lập và hoạt động dưới 12 tháng đều phải có giấy xác nhận của Chi cục thuế quản lý đơn vị mới được phép tự in hóa đơn, Thông tư quy định này khiến các Dn chờ đợi tốn thời gian.

in hoa don

Nhưng xét cho cùng thì Những Dn thành lập trong năm 2013 còn có thể nói ” Dễ thở” hơn so với những Dn mới thành lập 2014. Ở đây, Công ty chúng tôi không nói đến những Dn mới thành lập có tài sản cố định lớn, Chúng tôi chỉ xét những Dn nhỏ. Bởi vì những Dn nhỏ nếu họ không chứng minh được tài sản đầu vào của mình hơn 1 tỷ thì họ chỉ có thể được phép in hóa đơn bán hàng( Khấu trừ trực tiếp) mà thôi. Điều này là vấn đề trăn trở cho các Dn nhỏ, họ khó có thể mà có điều kiện “Ngóc đầu” phát triển hơn.

in hoa don ban hang

hóa đơn bán hàng

Để được tư vấn hỗ trợ về việc in hóa đơn tài chính xin vui lòng Gọi Ms Truc  0918 000 768  hoặc liên hệ qua email: info@baobibinhminh.vn

Đánh giá post

Pin It on Pinterest