Giấy chứng nhận, giải thưởng của Cty Bao Bì Bình Minh

Công ty Bao Bì Bình Minh PAT đạt các chứng chỉ, danh hiệu, giải thưởng mới trong năm 2018 dưới đây.

1. Giấy chứng chỉ ISO 9001 : 2015

Chứng chỉ iso 9001 : 2015
Chứng chỉ ISO 9001 : 2015

2. Giấy chứng nhận và cúp danh hiệu sản phẩm dịch vụ chất lượng cao ASIAN 2018
Giấy chứng nhận, giải thưởng của Cty Bao Bì Bình Minh - hinh 2

Giấy chứng nhận, giải thưởng của Cty Bao Bì Bình Minh - hinh 4
Cúp chứng nhận sản phẩm dịch vụ chất lượng cao ASIAN

3. Giấy chứng & cúp danh hiệu doanh nghiệp thương hiệu mạnh ASIAN – 2018

Giấy chứng nhận, giải thưởng của Cty Bao Bì Bình Minh - hinh 3
Giấy chứng nhận, giải thưởng của Cty Bao Bì Bình Minh - hinh 1
Cúp danh hiệu doanh nghiệp thương hiệu mạnh ASIAN

Ngoài ra công ty được Alibaba xác thực là một trong những nhà cung cấp bao bì sản phẩm uy tín và chất lượng tại Việt Nam trên trang thương mại Alibaba.

4. Giấy chứng nhận kiểm định bao bì sản phẩm đạt an toàn thực phẩm của Bao Bì Bình Minh PAT

Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm
Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm

Ngoài ra công ty Bao Bì Bình Minh PAT được Alibaba xác thực là một trong những nhà cung cấp bao bì sản phẩm uy tín và chất lượng tại Việt Nam trên trang thương mại Alibaba. Xem tại đây.