Currently browsing tag

bao bì đựng trái cây

Bình Minh cung cấp bao bì đựng trái cây, thùng giấy, hộp giấy, túi giấy chuyên dụng cho việc đống gói trái cây để xuất khẩu .