Giấy phép đủ điều kiện in hóa đơn

Giấy phép đủ điều kiện in hóa đơn

Hiện nay nhiều nhà in chưa được cấp giấy phép đủ điều kiện nhận in hóa đơn thế nhưng họ vẫn tham gia in ào ạt, Do họ chưa hiểu rõ mức xử phạt nặng về việc nhận in hóa đơn mà chưa được cấp giấy phép in. Công ty In Bình Minh Pat là đơn vị đủ điều kiện nhận in được Cục...

Pin It on Pinterest