In hóa đơn Carbonless 3 liên

In hóa đơn Carbonless 3 liên

Giấy Carbonless là loại giấy hữu dụng nhất hiện nay, Hầu như mọi Doanh nghiệp tại Việt Nam đều sử dụng chất liệu giấy này trong hoạt động kinh doanh, sản xuất, quản lý… Tại sao loại giấy này lại được nhiều doanh nghiệp cá nhân sử dụng? Bởi vì khi sử dụng loại...

Pin It on Pinterest