Currently browsing tag

hộp carton 3 lớp offset

In hộp carton 3 lớp offset, hộp carton bồi 3 lớp giấy sóng,..

Hộp giấy in offset

Hộp carton in offset đựng lều

Hộp carton in offset đựng lều được sản xuất tại công ty Bình Minh PAT, có kết cấu 3 lớp bao gồm bên trong là carton 2 lớp sóng B có định lượng cao, bên ngoài là giấy Duplex được in offset chất lượng cao từ 04-06 màu đã qua …