In Biên Lai Thu Học Phí

In Biên Lai Thu Học Phí

biên lai thu học phí 1. Biên lai thu phí, lệ phí (03 liên) in biên lai thu phí – Mẫu số: 01-05/BLP.- Kích cỡ: Khổ19 x 11cm.- Chất liệu: Giấy ford hoặc carboless.- Màu sắc: Liên 1-đen, liên 2-đỏ cờ, liên 3-xanh ; đóng số nhảy màu đỏ cờ,- Quy cách: Bìa giấy ĐN...

Pin It on Pinterest