In Biên Lai Thu Học Phí

In Biên Lai Thu Học Phí

1. Biên lai thu phí, lệ phí (03 liên) – Mẫu số: 01-05/BLP. – Kích cỡ: Khổ19 x 11cm. – Chất liệu: Giấy ford hoặc carboless. – Màu sắc: Liên 1-đen, liên 2-đỏ cờ, liên 3-xanh ; đóng số nhảy màu đỏ cờ, – Quy cách: Bìa giấy ĐN hồng, in màu...

Pin It on Pinterest