Kệ giấy trưng bày sữa Nutri boost

Kệ giấy trưng bày sữa Nutri boost

Sản xuất kệ giấy trưng bày sữa Nutri boost. Với thiết kế thông minh, giúp hiển thị & trưng bày sản phẩm cho ngành sữa, nước uống của doanh nghiệp trong các chương trình bán hàng, ra mắt sản phẩm Kệ trưng bày sữa có thể tái chế và phân huỷ giúp bảo vệ môi trường.

Pin It on Pinterest