Currently browsing tag

kệ trưng bày nước giải khát

Kệ giấy trưng bày Coca Cola - hinh 1

Kệ giấy trưng bày Coca Cola, nước uống giải khát

Mẫu kệ giấy trưng bày nước uống giải khát. Với thiết kế mạnh mẽ thông minh, giúp hiển thị & trưng bày sản phẩm của bạn, tái chế và có thể phân huỷ, phân hủy sinh học. Đây là mẫu kệ giấy trưng bày sản phẩm mới được thiết kế dành …