Currently browsing tag

kệ tựu trường

khay giấy

Kệ giấy trưng bày – Kệ tựu trường 2014

Kệ giấy trưng bày hiện nay được xem như là sự lựa chọn tối ưu cho việc trưng bày, triển lãm hàng hóa. Trước đây, khi có ý tưởng về trưng bày hàng hóa hẳn là bạn sẽ nghĩ ngay đến kệ làm bằng chất liệu như Mica, nhựa, format, …