Currently browsing tag

nẹp cạnh

thanh nẹp giấy

Thanh nẹp giấy, giấy nẹp góc, nẹp cạnh

Thanh nẹp giấy (hay còn gọi là thanh nẹp giấy, giấy nẹp góc, nẹp cạnh) được sản xuất bằng cách ép các tấm giấy lại với nhau bằng một loại keo chuyên dụng, sau đó được tạo khuôn thành chữ V.