Thùng nước khoáng It’s Life

Thùng nước khoáng It’s Life

Thùng carton là loại bao bì được sử dụng để đóng gói nước khoáng chai nhựa. Tùy theo nhu cầu và đẳng cấp của nhãn hiệu mà lựa chọn chủng loại thùng carton cho phù hợp. Bạn có thể lựa chọn làm thùng carton in lụa, thùng carton in flexo  hoặc thùng carton in offset....

Pin It on Pinterest