Currently browsing tag

tiêu chuẩn in hóa đơn

in hóa đơn gtgt

Bí quyết để in hóa đơn “ĐẸP và CHUẨN”

Bí quyết để in hóa đơn GTGT, HĐ XUẤT KHẨU ĐẸP VÀ CHUẨN –          Phải chọn được tông màu hợp lý gồm sự phối hợp pha trộn giữa các màu trong lô gô của công ty với màu của hóa đơn mẫu xuất khẩu và sẽ tiết kiệm được chi …