Thông tư 153

Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước thong-tu-153 biên lai thu phi in biên lai thu phí Để hướng dẫn, tư vấn về việc in biên lai thu phí tự in và cách...

Pin It on Pinterest