Currently browsing tag

tư vấn đặt in hóa đơn cho chi nhánh phụ thuộc

Hướng dẫn in hóa đơn cho Chi nhánh

Hiện nay nhiều các Bạn kế toán, Chủ Doanh nghiệp  có nhiều chi nhánh đang hoạt động tại các Tỉnh khác nhau đang băn khoăn ” không biết các Chi nhánh sử dụng hóa đơn GTGT riêng hay là chung với Cty mẹ?, có lập thông báo phát hành hóa …